nature

Vidre anti ratjos X

La característica principal d'aquest vidre és l'elevada quantitat d'òxids de plom que actuen com a barrera per a absorbir les radiacions iòniques (Alpha, Beta i Gamma).

 

S'utilitza en mitjans mèdic-hospitalaris com:
Quiròfans, sales de radiologia, tractaments i cures d'alta intensitat, laboratoris, etc ... També pot ser utilitzat quan transparència i protecció dels llamps són requerides alhora (ex: museus).